Home
Verzekeraars
Tarieven
Contact
ROM - SVR
Wachttijden
 Kwaliteitsstatuut
AVG
Over psychotherapie

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder in de GGZ voor volwassenen (binnen de zorgverzekeringswet) verplicht data over ROM - dat zijn uitkomsten van  klachtenvragenlijsten - aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dit is bepaald in de NZA beleidsregels voor de curatieve GGZ binnen het kader van de zorgverzekeringwet.

  • Ovk SVR - Vrijgevestigden v20160801-01
  • Ovk SVR - Vrijgevestigden Bewerkersovk v20160801-01