Home
Verzekeraars
Tarieven
Contact
ROM - SVR
Wachttijden
 Kwaliteitsstatuut
AVG
Over psychotherapie

Tarieven zijn volgens NZa . U kunt deze vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl.

Er is het  wettelijk verplicht eigen risico als u zorgkosten maakt die vergoed worden door de ziektekostenverzekering, dat is voor 2020 de eerste € 385.