Home
Vergoeding
Tarieven
Contact
ROM
Wachttijden
 Kwaliteitsstatuut
AVG
Over de behandeling en psychotherapie

Over de behandeling

Na aanmelding hebben wij spoedig telefonisch contact waarbij ik de gang van zaken met u doorneem. Ik zal na ontvangst verwijsbrief vragenlijsten aanbieden en op basis van de informatie in overleg met u al dan niet een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Na het intakegesprek en eventuele verdere diagnostiek volgt een bespreking van behandelplan en indien overeenstemming start de behandeling.

Kortdurend en generalistisch behandelen

Gepoogd wordt de behandeling zo kort als mogelijk te houden door ons in de behandeling te richten op zelfregie en dat u zo snel mogelijk op uw eigen kracht zelfstandig verder kan. Dit betekent ook dat we het aantal sessies en/of aantal behandelminuten zo beperkt mogelijk houden en daar duidelijke afspraken over maken. Uw hulpvraag staat centraal en er is aandacht voor de verschillende domeinen die bijdragen aan uw welzijn.

Ik gebruik het E-health platform van Embloom bij uw behandeling, zie voor het aanbod https://www.embloom.nl. Dit kunnen zijn: educatie, modules, oefeningen en dagboeken.

Meer over psychotherapie, cognitieve gedragstherapie (tekst van NVP) en schematherapie (tekst van Vereniging voor Schematherapie)

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Hieronder is een overzicht van BIG registratie, universitaire opleiding en bijbehorende opleidingseisen op het gebied van psychotherapie van verschillende betrokken professionals.

 

 bron:  https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychotherapie/achtergronddocumenten/overzicht-opleidingseisen

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiënten hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, soms meer op de manier van doen en laten. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag.
 
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. Meer informatie over schematherapie is te vinden op https://www.schematherapie.nl.

Informatie over EMDR is te vinden op https://www.emdr.nl.

CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van clienten in kaart kunnen brengen. U wordt gevraagd na afronding van de behandeling deze korte vragenlijst in te vullen. Ik ben sinds januari 2024 vanuit keurmerk KiGB gehouden de gemiddelde scores te vermelden op mijn website. De CQi-scores over 2023 van mijn praktijk: Algemene CQi-rapportcijfer 9,2, Schaalscore Bejegening 9,9, Schaalscore Informatie behandeling 9,6., Schaalscore Samen beslissen 9,7, Schaalscore Uitvoering behandeling 9,4.