Home
Vergoeding
Tarieven
Contact
ROM
Wachttijden
 Kwaliteitsstatuut
AVG
Over psychotherapie

Actuele wachttijden

Behandeling is via beeldbellen mogelijk.

Momenteel is de wachttijd twaalf weken.

Gepoogd wordt de wachttijd  binnen de Treeknormen te houden.

Wanneer wachttijden voor u te lang zijn kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om bemiddeling.

Vrijblijvend informatief telefoongesprek is kostenloos en kan op korte termijn.