Home
Verzekeraars
Tarieven
Contact
ROM - SVR
Wachttijden
 Kwaliteitsstatuut
AVG
Over psychotherapie

Actuele wachttijden

Behandeling is via beeldbellen.

Momenteel is de wachttijd zes weken.

 

Gepoogd wordt de wachttijd  binnen de Treeknormen te houden.

Wanneer wachttijden voor u te lang zijn kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om bemiddeling.

Vrijblijvend informatief telefoongesprek is kostenloos en kan op korte termijn.