Home
Vergoeding
Tarieven
Contact
ROM
Wachttijden
 Kwaliteitsstatuut
AVG
Over psychotherapie

Minimaal aan begin en einde behandeling  zullen vragenlijsten BSI en CQi-GGZ-VZ-AKWA-betreffende behandel- en tevredenheidsresultaat in kader van ROM worden afgenomen en alleen met uw toestemming zullen deze gegevens versleuteld/gepseudonimiseerd verstuurd aan Kwaliteitsinstituut ‘Alliantie kwaliteit in de GGZ’ (Akwa).  Akwa verwerkt dan gezamenlijke gegevens anoniem en niet herleidbaar ten behoeve van vergelijkingsonderzoek.