Home
Vergoeding
Tarieven
Contact
ROM
Wachttijden
 Kwaliteitsstatuut
AVG
Over psychotherapie

Ik declareer de kosten per consult bij uw zorgverzekeraar. U vindt dit terug op uw declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Deze kosten zijn een met uw zorgverzekeraar tijdens de contractering bepaald percentage van het NZa tarief.

Deze NZa tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl. https://zorgprestatiemodel.nza.nl en klik op tarievenzoeker - psychotherapeut en setting ambulant-kwaliteitsstatuut sectie 2
overige prestaties: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ en klik op tarievenzoeker en intercollegiaal overleg setting ambulant.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig product (ovp) in rekening worden gebracht bij de client. Het tarief is dan 95 euro per uur inclusief indirecte tijd.

Er is het wettelijk verplicht eigen risico als u zorgkosten maakt die vergoed worden door de ziektekostenverzekering, dat is over 2024 de eerste 385 euro.

Over 2024 is er gecontracteerde zorg voor alle zorgverzekeraars voor de basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Zelfbetalers: u heeft geen verwijzing nodig, de kosten zijn dan 95 euro per uur inclusief indirecte tijd.