Home
Vergoeding
Tarieven
Contact
ROM
Wachttijden
 Kwaliteitsstatuut
AVG
Over psychotherapie

Over 2023 zijn er,  zoals ook over 2022, contracten met alle verzekeraars voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Er is het  wettelijk verplicht eigen risico als u zorgkosten maakt die vergoed worden door de ziektekostenverzekering, dat is over 2023 de eerste € 385.